Oddíl asociace sportu pro všechny (ASPV)

Důležité upozornění pro všechny návštěvníky sportovního areálu TJ Slavoj Plzeň

Žádáme všechny návštěvníky našeho sportovního areálu TJ Slavoj Plzeň, aby dodržovali doporučení Krajské hygienické stanice v Plzni a města Plzně pro zamezení výskytu a šíření virové kapénkové infekce.

Pokud jste se s dětmi vrátili z rizikových oblastí koronaviru, nebo pokud máte příznaky podobné chřipce, požádejte o telefonickou konzultaci Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS PK) nebo svého praktického nebo dětského lékaře, aby pro rodinu určil další postup.

Věřím, že se všichni budou svým odpovědným chováním snažit minimalizovat případný dopad na zdraví svých dětí, ale i ostatních uživatelů sportovního areálu.

Moc Vám za to děkujeme.

cvičitelé ASPV TJ Slavoj Plzeň

Reference

  • Děkujeme, že vedete naše děti k různým sportovním dovednostem a zvyšujete jejich všestrannou pohyblivost. Za poslední rok se jejich výkony rapidně zvýšily.
    Ing. Martin Kotouč
  • 1

Kontaktní formulář

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input